решения

Ако не можеш да обясниш нещо просто, значи не го разбираш достатъчно добре.

Алберт Айнщайн
Нашите софтуерни решения са изградени на принципа на световно признати практики и модели на работа за реализиране на висококачествени системи за управление на бизнес процесите в различни области на приложение. При внедряването на нашите системи организациите оптимизират времето за обработка на информацията и нейното систематизиране. Имат възможност за генерирането на неограничен брой справки по вид и заложени критерии. Тези справки имат възможност да бъдат визуализирани по начин, който позволява на ръководните кадри да се ориентират бързо в актуалното състояние на компанията и да взимат подходящи оперативни решения.
 
Системите ни са построени с мисъл към всеки един потребител, така че да не изпитва затруднява при извършването на ежедневните си задължения. Всеки един наш продукт е снабден с интуитивно меню, което води потребителя по пътя му в ежедневната работа. Всеки един потребител разполага с индивидуален изглед на екрана, без излишни бутони, менюта и  опции които не е предвидено да използва.
Решенията ни имат различни нива на защита в зависимост от критичността на бизнес процесите. При всеки един софтуерен продукт присъстват задължително разпределение на правата на достъп на всеки потребител, управление на видимото съдържание и възможност за защита на данните от неоторизиран достъп.
 
Платформите ни са разработени, така че да позволяват лесна връзка с трети системи и свободен обмен на информация.
 
Даваме свобода на клиентите си при избор на инсталация на системата (on-premise, cloud или смесен тип ).
 

CRM OnGo


Бюджети. Кампании. Анализи. Маркетинг. Стратегии. Възможности. Преспективи.

Вижте повече

ERP Précis


Система за ефективно управление на финансите.

Вижте повече