ERP Précis

ERP Précis e софтуерно решение предназначено да обезпечи нуждите на компании от сектора на финансовите услуги:
 
 • фирми предлагащи кредити;
 • лизингови дружества;
 • извършване на платежни услуги;
 • финансов лизинг;
 • гаранционни сделки;
 • парично брокерство;
 • издаване на електронни пари;
 
Системата осигурява:
 
 • възможност за поддържане на голямо продуктово портфолио;
 • подробна клиентска база с вградени механизми за откриване на съвпадения;
 • автоматизиране на процесите;
 • управление на портфейла;
 • управление на сделките;
 • справки съобразени с изискванията на държавните институции;
 
ERP Précis поддържа богато разнообразие от справки предвидени за нуждите по изпълнение на ежедневните дейности, както и такива предвидени за мениджърския екип.
 
Софтуерното решение позволява работа с цялостна система за документооборот, чрез която можете да завеждате и проследявате цялостната административна дейност на компанията.
 
Системата осигурява контролна и мониторингова функция върху всички финансовите потоци.